August Henrik Eklund 7.3.1848 - 24.2.1864
Hauta numero 24August Henrik Eklund oli 16-vuotias ylä-alkeiskoulun oppilas, kirjansitoja Josef Henrik Eklundin poika.
Haudalla on aiemmin ollut iso rautaristi.


Hautamuistomerkin etupuolella on teksti:
August Henrik Eklund
Född 7.3.1848
Dödd 24.2.1864

Takaosassa on teksti:
Ty han behagar Gudi väl och är
honom kär och var där bortta gen
ifrån lifvet ibland syndare.